• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Служба "Предах"

Службу „Предах“ чине: стручни радници (психолог и специјални педагог) и сарадници -  три неговатељице.

Стручни радници су квалификовани за рад са децом и омладином са сметњама у развоју, чије су обавезе, активности и послови дефинисане Правилником о начину и условима пружања услуге ''ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ''

 

http://www.unicef.rs/
>