• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Радно време

''ПРЕДАХ'' ради сваког дана, седам дана у недељи, у времену, од 00:00 до 24:00 часова.

Распоред радног времена је одређен специфичностима послова и дужином рада у боравку и исти је прецизиран Правилником о начину и условима пружања услуге ''ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ''

У оквиру датог радног времена реализују се активности, у складу са утврђеним дневним распоредом и индивидуалним, односно, групним  планом.

 

http://www.unicef.rs/
>