• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Корисници услуге - Циљна група

Корисници Услуге ''ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ и ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ''су деца и младе особе које имају сметње у:

телесном,
интелектуалном,
менталном,
сензорном,
говорно-језичком и
социо-емоционалном развоју,
а њихове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућност породице.

Структура корисника ове услуге су сва деца и младе особе са сметњама у развоју узраста до 26. године старости које имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима, без редовне неге и надзора, при чему породична подршка није довољна или није расположива.

 

http://www.unicef.rs/
>