• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Сврха услуге

Услуга ''ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ'' је привремено и повремено пружање подршке и помоћи кориснику услуге – деци и младима са сметњама у развоју и њиховим породицама тј. старатељима у одржавању и подизању квалитета њиховог живота.

Услугом ’’Предах’’ омогућава се двадесетчетворочасовни, викенд и/или привремени смештај и третман деце са развојним тешкоћама кроз бригу и негу, као и адекватне и планиране активности које пружају могућност квалитетније социјализације, изградњу нових односа, повезивања са другима из своје средине. Осим пружања осећаја сигурности и безбедности, ова услуга доприноси смањењу  степена социјалне изолованости и самог корисника и породице.
Успостављањем услуге, родитељи добијају слободно време које им је потребно за обављање послова, у циљу економског оснаживања њихове породице. Поред тога, овом услугом обезбеђује се ублажавање стреса у породици са циљем очувања и унапређења квалитетних интерперсоналних односа и превенције конфликата унутар породице и „сагоревања породице“ и ризик од трајне институционализације детета/младе особе са сметњама у развоју.

Имајући у виду специфичност функционисања самог детета/младе особе и његове породице,  тешкоће са којима се сусрећу, посебна пажњу је посвећена стварању могућности за што конструктивније и квалитетније осмишљено време боравка.

 

http://www.unicef.rs/
>