• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Активности усмерене на анимацију и социјалну интеграцију корисника

Непосредно задужене за реализацију ових активности су неговатељице и стручни радник Службе који:

1) пружају подршку корисницима у успостављању и одржавању позитивних односа са одраслима и децом;
2) пружају помоћ и подршку кориснику да се адаптира на нови простор;
3) користе и развијају методе рада које охрабрују учествовање корисника у активностима у институцији и заједници
4) пружају помоћ и подршку у превазилажењу усамљености корисника и његовог осећаја одвојености од породице, укључивањем корисника у активности које подстичу продуктивне односе са околином
5) организују слободно време, у складу са потребама и интересовањима корисника, и то кроз:

a.  организовање радно-окупационих активности;
б.    организовања пригодних културних активности
в.    организовања забавних садржаја
г.    омогућавање корисницима да присуствују локалним активностима ван установе;

Активности  усмерене ка очувању потенцијала корисника, реализују се у складу са сврхом смештаја, капацитетима корисника, индивидуалним планом заштите. У зависности од потребе, обухватају индивидуални и/или групни приступ.

 

http://www.unicef.rs/
>