• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Приступ у раду

У зависности од психофизичких капацитета и интересовања корисника и дужине боравка корисника, планирају се активности које обухватају и рад кроз креативан, индивидуални и/или групни приступ.
У том смислу, планиране области рада су:

МУЗИЧКА КУЛТУРА
УПОЗНАВАЊЕ СА ПРИРОДНОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАДНА ОКУПАЦИЈА

У оквиру радне окупације планирају се активности из области:

*КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (за папирну галантерију, колаж, мозаик, вајање, ликовне активности)
*ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА (одржавање и декорација радних просторија, баштовански радови: одржавање травњака, живе ограде, цвећа..), а у  зависности од самих могућности и интересовања корисника, биће реализоване активности из области НАРОДНЕ РАДИНОСТИ (кројење и шивење, вез, ткање, чворовање),

Наведени облици рада биће заступљени и у раду са аутистичном децом, али уз неопходну примену посебних облика, метода и принципа рада, који произилазе из специфичности аутистичне популације.

 

http://www.unicef.rs/
>